Gói hỗ trợ đăng tin tại Website

ĐẨY BÀI LÊN TOP
10 lần: 100,000 vnđ - Cập nhật tin đăng lên đầu danh sách việc làm, nhận thêm tiếp cận từ ứng viên.
GHIM TIN + TUYỂN DỤNG GẤP
1 tuần: 150.000 vnđ/ 1 tin
1 tháng: 500.000 vnđ/ 1 tin
- Tin đăng ko bị trôi, gấp 5 tương tác và lượt hiển thị so với tin miễn phí.
- Hỗ trợ rải tin trên mạng xã hội mỗi ngày.
- Tặng gói xem ứng viên không giới hạn trong thời gian đăng ký.

   Gói mua điểm

HỖ TRỢ XEM THÔNG TIN ỨNG VIÊN
Nạp 100 điểm Xem 100 hồ sơ 100,000 vnđ
Nạp 200 điểm Xem 200 hồ sơ 180,000 vnđ
Nạp 500 điểm Xem 500 hồ sơ 450,000 vnđ
Nạp 1000 điểm Xem 1000 hồ sơ 850,000 vnđ
Nạp 2000 điểm Xem 2000 hồ sơ 1,500,000 vnđ

Tìm kiếm

NTD

Ứng viên

Việc làm

1
Nhắn tin ngay