5 BƯỚC HỖ TRỢ TÌM NHÂN VIÊN TỪ A ĐẾN Z CHỈ CÓ TẠI ALOJOB

 1. Bước 1:

  Đăng tin

  - Nhận thông tin từ NTD

  - Đăng lên website

  - Chia sẻ lên MXH và các kênh tuyển dụng trực thuộc

 2. Bước 2:

  Tìm ứng viên

  - Nhận ứng viên ứng tuyển trực tiếp qua website

  - Tìm ứng viên trên MXH, các kênh tuyển dụng trực thuộc

  - Liên hệ danh sách ứng viên có sẵn

 3. Bước 3:

  Trao đổi nội dung

  - Xác nhận ứng viên phù hợp yêu cầu

  - Trao đổi về nội dung công việc

  - Trao đổi về mức lương, thời gian làm việc

  - Giúp ứng viên nắm rõ thông tin và tăng uy tín của NTD

 4. Bước 4:

  Hẹn phỏng vấn

  - Xác nhận thời gian phỏng vấn

  - Hướng dẫn chuẩn bị hồ sơ, trang phục

  - Chỉ đường và đưa thông tin liên hệ

  Note: NTD có thể chủ động bước này

 5. Bước 5:

  Cập nhật kết quả

  - Cập nhật số lượng ứng viên qua phỏng vấn hàng ngày trên hệ thống

  - Tuyển ứng viên mới ngay trong trường hợp vắng mặt hoặc bị từ chối

  - Có 1 hỗ trợ viên riêng trao đổi tình hình liên tục với NTD

   BẢNG BÁO GIÁ THAM KHẢO

Chân thành xin lỗi quý Nhà tuyển dụng!
Alojob tạm ngưng nhận hỗ trợ tuyển dụng A - Z, do chúng tôi đã full hợp đồng tới 06/2019.

Tìm kiếm

NTD

Ứng viên

Việc làm

1
Nhắn tin ngay